Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Martin Tondel

Överläkare , Arbets- och miljömedicin/Akademiska Sjukhuset, Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev