Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Martin Nilsson

ST-läkare, doktorand, VO Kirurgi/Helsingborgs lasarett


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev