Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Mårten Söderberg

Med dr, överläkare, Verksamhetsområde Internmedicin/Södersjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev