Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Marie Asp

Doktorand, överläkare, Vuxenpsykiatri/Lund, Förvaltning Psykiatri och Habilitering, Region Skåne


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev