Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Marie Anell-Olofsson

Med dr, BIVA/Astrid Lindgrens Barnsjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev