Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Maria Sandström

Universitetslektor, överläkare, Cancercentrum/Umeå Universitet, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev