Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Margaretha Lannge

Överläkare, Barnkirurgiska verksamheten/Astrid Lindgrens Barnsjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev