Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Marcus Grelsson

Specialist i rättsmedicin, / Rättsläkarna i Väst AB


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev