Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Malin Svensson

Med dr, överläkare, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev