Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Magnus Sköld

Professor, Medicinsk enhet Lung- och Allergisjukdomar/Tema Inflammation och Åldrande/Karolinska Universitetssjukhuset, Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev