Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Magnus Ekström

Docent, överläkare, Medicinkliniken/Blekingesjukhuset Karlskrona


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev