Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Louise Eksandh

Med dr, överläkare, Ögonkliniken/Skånes universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev