Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lisa Sartz

Överläkare, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken/SUS Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev