Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lisa Ekselius

Professor, överläkare, Verksamhetsområde psykiatri/Akademiska sjukhuset, Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev