Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Linda Lundgren

Överläkare, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset, Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev