Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lennart Hansson

Med dr, överläkare, Lung- o allergisektionen, VO Hjärt- o lungmedicin/Skånes Universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev