Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leif Dotevall

Med dr, Smittskydd/Västra Götaland


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev