Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leif Bodin

Electrical Safety Champion, ABB Power Grids Sweden AB/Västerås


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev