Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Leif Bjermer

Professor, överläkare, Hjärt-Lung divisionen/Skånes universitetssjukhus Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev