Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Stenhammar

Docent, Barn- och ungdomskliniken/Norrköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev