Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Olaison

Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev