Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Kihlström

Överläkare, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev