Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Gelander

Med dr, verksamhetschef, Barnmedicin/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev