Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lars Barregård

Professor, Arbets- och miljömedicin/Sahlgrenska akademin


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev