Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kyrre Pedersen

Överläkare, Neurokirurgiska kliniken/Karolinska Sjukhuset

Prenumerera på våra nyhetsbrev