Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kristofer Skoglund

Med dr, överläkare, HIA/sviktsektionen, Kardiologkliniken/SU/Sahlgrenska


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev