Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kristina Bengtsson Linde

Överläkare, Medicinkliniken/Kungälvs sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev