Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kristian Ängeby

Med dr, specialistläkare, Klinisk mikrobiologi/Karolinska Universitetslaboratoriet L2:02

Prenumerera på våra nyhetsbrev