Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Klara Rudling

ST-läkare, Neurologi och Rehabiliteringsmedicin/Skånes Universitetssjukhus, Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev