Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kjell Asplund

Professor, Statens medicinsk-etiska råd (SMER)/Socialdepartmentet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev