Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Katarina Niward

Med dr, överläkare, Infektionskliniken/Universitetssjukhuset i Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev