Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Karl Eriksson

Docent, överläkare, Ortopedkliniken/Södersjukhuset, Stockholm


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev