Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Karin Rydenman

Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken/NU-sjukvården Uddevalla och NÄL (Trollhättan)


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev