Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Karin Johansson

Docent, leg fysioterapeut, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet /


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev