Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Karin Erwander

Specialist i akutsjukvård, /Östra sjukhuset Göteborg, PhD-student Lunds Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev