Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Judith Bruchfeld

Docent, överläkare, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhus, Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev