Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Josefine Rössberger

Med dr, ST-läkare, Mölnlycke VC/

Prenumerera på våra nyhetsbrev