Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jörgen Rutegård

Docent, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Umeå universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev