Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jörgen Isgaard

Professor, överläkare, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet samt Specialistmedicin/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev