Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jonas F. Ludvigsson

Professor, överläkare, Barnkliniken i Örebro, Enheten för klinisk epidemiologi/Universitetssjukhuset Örebro


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev