Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jon Lampa

Docent, Reumatologiska kliniken/Karolinska Universitetssjukhuset/Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev