Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Johannes Leidinger

Med dr, överläkare, Kvinnokliniken/Södersjukhuset Stockholm & Mälarsjukhuset Eskilstuna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev