Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Johan Undén

Docent, överläkare, Anestesikliniken/Malmö allmänna sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev