Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Johan Sjögren

Docent, överläkare, Verksamhetsområde Thorax och kärl/SUS Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev