Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Johan Bjarby

Överläkare, Anestesi / IVA/Skaraborgs sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev