Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Johan Bjarby

Överläkare, Anestesi/IVA/Södersjukhuset (SÖS)


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev