Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Joar Svanvik

Professor, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:


Har granskat följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev