Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Joakim Hennings

Överläkare, docent, universitetslektor, Område kirurgi/Östersunds sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev