Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jens Ladekjaer

Överläkare, Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev