Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Jan-Michael Hirsch

Professor, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev